Ajudes tècniques: fonamentals per a la vida diària de la gent gran

Estan dirigides a persones en situació de dependència o amb algun tipus de discapacitat física

 

Si busquem una definició d’ortopèdia trobem que és aquell establiment sanitari que porta a terme la dispensació, amb adaptació individualitzada al pacient de productes sanitaris d’ortopèdia, però també d’ajudes tècniques. En aquest últim punt ens fixarem, ja que aquest tipus de solucions són fonamentals per millorar la qualitat de part important de la societat: Els majors de 65 anys que, segons l’INE, representen gairebé un 19% a Badajoz i un 22,7% a Càceres.

En el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible és important recordar que una de les fites és la Salut i Benestar de les persones, de manera que les ajudes tècniques es dibuixen com una de les necessitats per a la consecució de la mateixa.

Les ajudes tècniques estan dirigides a persones en situació de dependència o amb algun tipus de discapacitat física. Però a més donen resposta a una infinitat de necessitats i salven obstacles en els propis habitatges. Parlem de productes de suport i adaptacions a la llar per a promoure l’autonomia personal d’aquests col·lectius (cadires de rodes, llits articulats, grues, coixins antiescares, carros de dutxa, etcètera). L’objectiu d’aquests ajuts és garantir als seus usuaris el correcte desenvolupament de les activitats bàsiques del dia a dia, afavorint la seva integració, el seu benestar i millorant la seva participació activa en la societat. Lamentablement, de vegades, aquests ajuts són difícil d’assumir econòmicament pels propis pacients i les seves famílies, i recorren a les prestacions públiques.

PROBLEMA. Els usuaris extremenys es troben amb un problema que es repeteix a tot el territori nacional. Al estar cedides les competències sanitàries a cada comunitat autònoma, són els serveis de salut autonòmics els que fixen les cobertures de la Seguretat Social. No obstant això, en els catàlegs ortoprotèsics no trobem grans ajudes en aquest tipus d’articles. Sí en cadires de rodes, però no en altres productes més bàsics, però igual de necessaris.

Des d’ASOEX (Associació d’Ortopèdics d’Extremadura) consideren imprescindible que l’administració revisi aquests catàlegs i que s’estudiï la inclusió de més productes que ofereixin a la gent gran la possibilitat de ser més independents, evitant l’aïllament i permetent una major autonomia. D’altra banda, recorden que els tècnics ortoprotèsics són els professionals capacitats i qualificats per realitzar adaptacions especials en els articles d’ortopèdia. En aquest sentit, recomanen confiar en un professional de l’ortopèdia que estudiï cada cas individualment perquè el tractament sigui segur i eficaç. Alerten dels perills de confiar en altres sistemes de dispensació, especialment en pàgines web. Perquè no compten amb les autoritzacions o llicències oportunes i arrisquen la salut dels usuaris.

 

Font: EL PERIÓDICO