CSIC i Farmàcia de Dalt investiguen les condicions de salut de la gent gran en residències

Farmàcia de Dalt, a Vilassar de Dalt, és la farmàcia més gran d’Espanya en aquestes tasques i una de les més grans d’Europa.

 

El Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), a través de l’Institut d’Economia, Geografia i Demografia (IEGD), ha signat un conveni amb Farmàcia de Dalt per a la realització conjunta del projecte d’I+D+I ‘Branyas’, per investigar les condicions de salut de les persones grans que resideixen en els allotjaments que atén aquesta farmàcia, durant la pandèmia de Covid-19, i que estan acollits als estàndards d’atenció farmacològica proporcionats pel Sistema Integral de Gestió 5Cs Farma.

Aquesta farmàcia, situada a Vilassar de Dalt (Barcelona), ofereix servei professional a institucions geriàtriques i centres de salut especial per tota la geografia catalana a l’haver desenvolupat un Sistema Personalitzat de Dispensació Automàtica (SPDA) amb servei de lliuraments porta a porta.

Farmàcia de Dalt és una farmàcia comunitària dedicada des de fa més de 15 anys a la gestió integral farmacològica. La dimensió i abast d’aquesta gestió a nombroses residències i centres de salut de tot Catalunya la converteix en la farmàcia més gran d’Espanya en aquestes tasques i una de les més grans d’Europa.

El seu sistema integral de gestió farmacològica 5Cs Farma, inventat i desenvolupat per Farmàcia de Dalt, embasta un sistema informàtic de control, la preparació dosificada de la medicació mitjançant robots i un protocol de gestió per garantir que les persones internes en centres de cures especials de tota índole tinguin accés immediat als tractaments farmacològics prescrits, combinant la rapidesa en l’accés als tractaments amb el menor marge d’error en la seva preparació i administració, garantint la major taxa d’adherència i cura farmacològic possible.

La denominació 5Cs indica el compliment de la dosi correcta del medicament correcte, administrada al pacient correcte a través de la via correcta en el moment correcte.

Segons publica aquest dijous el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), en la realització de les activitats del projecte, que tindrà una durada de 2 anys i un pressupost de 120.000 euros, també hi participaran, per part del CSIC, els instituts de recerca Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa (CBMSO) i Institut d’Investigació en Ciències de l’Alimentació (CIAL).

Durant el temps que duri el projecte, tant el CSIC com Farmàcia de Dalt hauran de facilitar els mitjans i les infraestructures necessàries a l’altra part, incloent les bases de dades i mostres biològiques recollides i facilitar les entrevistes als residents per a la realització dels treballs segons la planificació prevista.

També hauran d’elaborar els informes i Lliurables generats durant l’evolució de les investigacions realitzades en els terminis i forma que es descriguin en el Pla de Treball; i garantir la protecció dels resultats de la recerca i promoure la difusió que, si s’escau, sigui procedent.

La Farmàcia de Dalt cedirà a l’IEGD-CSIC les seves bases de dades amb continguts sociodemogràfiques i de salut dels residents en centres d’atenció a majors que són atesos pel seu establiment, així com les mostres biològiques recollides en aquests centres. Al mateix temps, facilitarà l’accés a l’IEGD-CSIC per a la realització de les entrevistes que es realitzin a aquests residents.

El IEGD-CSIC, per la seva banda, durà a terme l’anàlisi i les conclusions del projecte, coordinant i orientant les actuacions de Farmàcia de Dalt, pautant i proposant els protocols necessaris per a la recollida de dades, mostres biològiques i realització d’entrevistes.

Font: ConSalud.es