Grues geriàtriques i arnesos: tipus i usos per a una bona elecció

És important ser prudent a l’hora d’ajudar a moure’s a persones que no poden fer-ho per si mateixes per evitar fer-nos mal o fer-los mal.

Per a aquest propòsit hi ha una sèrie de grues i arnesos que ben escollides ens ajudaran amb aquesta tasca. Les grues geriàtriques ens ajuden a moure persones amb mobilitat reduïda o amb cap mobilitat i eviten que fem un esforç excessiu, però hem de parar esment i seguir les recomanacions que se’ns donin a l’hora d’escollir aquestes eines d’ajuda ja que són molt variades i depenen molt de les característiques del cuidador, del pacient i de lentorn.

Si no tenim especificacions concretes, seria recomanable consultar algun especialista en grues geriàtriques i mobilitat abans de prendre una decisió, i també és important saber que hi ha serveis de lloguer de grues geriàtriques i altres equips de mobilitat, en el cas que la necessitat sigui només temporal.

 

Tipus de grues geriàtriques

La primera gran classificació de grues la podem fer entre les grues més bàsiques, que consten d’un braç mòbil que s’eleva de forma hidràulica o elèctrica i del qual penja un arnès o les grues de sostre, on l’arnès penja d’uns rails .

Una altra diferència és la que hi ha entre les grues fixes o les mòbils, sent el major avantatge de les primeres el poc espai que ocupen i el desavantatge més gran, el fet que no possibilitin el trasllat a altres zones del domicili. L’ús de les grues fixes normalment està limitat a realitzar un determinat tipus de transferència a la mateixa localització. En alguns casos disposen de diversos suports per poder ser utilitzades a diferents llocs, traslladant només la resta de la grua.

Dins les grues de braç, que són les més còmodes per utilitzar en un domicili, ens trobem amb multitud de variants. Les més freqüents són:

Grues de bipedestació: permet desplaçar el pacient a qualsevol lloc des de la posició d’assegut. L’ús de la grua es complementa amb l’elecció d’un arnès, que es col·loca per sota les aixelles
Grues d’elevació: permeten aixecar el pacient del llit des de la posició de tombat i portar-lo a qualsevol altre lloc de suport
Grues mixtes: es poden utilitzar per a qualsevol de les dues funcions anteriors
Grues per a piscina: per transferir la cadira de rodes a la piscina amb facilitat
Dins de cadascun d’aquests tipus hi ha diverses variants en funció de l’espai que ocupen, la mida que poden suportar, etc. Per tant, a l’hora d’escollir la grua ideal haurem de tenir en compte tot això, així com la utilitat que donarem.

 

El complement perfecte: l’arnès

Moltes grues geriàtriques no complirien de manera efectiva la seva funció sense un bon arnès i per això no ens hem de quedar amb l’estàndard que de vegades hi ve inclòs. Cal cercar l’arnès més adequat per a les nostres necessitats.

El primer que hem de tenir en compte són les característiques del pacient i el material de què està fet l’arnès. També és molt important tenir en compte la talla, n’hi ha des de la XXS fins a la XXXL, i el pes que poden suportar. Per això haurem de consultar les taules que ofereixen els diferents fabricants.
D’aquesta manera, podem classificar-los segons com sigui el respatller, el material del que estiguin fets o la utilitat que li donarem.

Arnesos en funció del respatller
Aquest pot ser més alt o més baix. S’utilitzarà un respatller baix quan el pacient tingui un bon to muscular i bona estabilitat al tronc i al cap. No obstant això, per a aquells pacients que tinguin bona estabilitat al cap, però més limitada al tronc, caldrà un arnès amb un respatller que arribi fins a les espatlles. Si el pacient no posseeix tampoc estabilitat al cap, llavors ens hauríem de decantar per un respatller encara més alt que reculli el cap.

Cal afegir aquí que en cas que l’usuari no tingui cap mobilitat o sigui molt sensible al dolor, hi ha uns arnesos tipus sac que es poden deixar sota l’usuari després de fer l’aixecament.

Arnesos en funció del material
En hospitals i residències normalment se solen usar arnesos d’un sol ús, d’usar i llençar però que resulten molt resistents. Hi ha moltes altres opcions, com, per exemple, els arnesos encoixinats o els arnesos plàstics, que deixen passar l’aigua però no l’absorbeixen. Aquests se solen utilitzar a piscines.

Els més comuns són els que estan fets de polièster, un material que evita el ràpid desgast i que es poden rentar a altes temperatures. Dins aquest tipus, n’hi ha de xarxa, que possibiliten el bany i que es poden deixar posats al pacient a causa de la bona ventilació.

Arnesos en funció de la utilitat
Si vols utilitzar-lo per col·locar el pacient al llit o per posar-lo de banda, l’ideal és fer servir un arnès d’elevacions horitzontals. Si la grua que uses és canvia-bolquers, hauràs d’usar amb ella un arnès de bipedestació. D’altra banda, si el que necessites és un arnès per a la higiene del pacient, n’hi ha alguns amb l’obertura més gran per facilitar aquesta funció.

Recordeu fer una anàlisi exhaustiva de les necessitats que necessiteu cobrir amb l’ús de l’arnès i de la grua geriàtrica perquè l’elecció sigui la més adequada.