Llits per a cures de pacients: Què són i què fan?

Què són els llits per a cures de pacients?

Els llits per a cures de pacients, també coneguts com a llits articulats, reben el seu nom a causa de l’entorn d’infermeria tradicional en què més es fan servir i a l’estructura de somier.

A mesura que la població envelleix i la filosofia de la cura de la salut ha canviat, per enfocar-se en ajudar les persones amb necessitats específiques i romanent en la llar, l’ús del llit per a cures de pacients s’ha tornat molt més comú dins de la llar i altres entorns comunitaris.

Els llits per a cures de pacients són dispositius mèdics mecànics que requereixen un subministrament d’electricitat per articular el llit controlat a través d’un comandament.

 

Què fan els llits per a cures de pacients?

Els llits per a cures de pacients tenen una sèrie de característiques que podrien incloure: pla de suport, articulació de genolls, ajust d’altura i Trendelenburg. Les característiques dependran de si el llit és de 4 o 2 plans, i aquesta última només ofereix característiques d’ajust d’altura i moviment de suport. Cada funció té un ús específic.

 

Ajust d’alçada

Això permet al pacient i / o cuidador ajustar l’alçada del llit fent servir el comandament.

Aquest és un element important en els llits per a cures de pacients, ja sigui perquè permet al pacient maximitzar la seva independència durant la transferència del llit o permet que el cuidador faci ajustos per mantenir una bona postura durant el moviment i la manipulació del pacient.

Per exemple, per mantenir / maximitzar la independència, el pacient pot necessitar una alçada més baixa per evitar balancejar les cames al llit o augmentar l’altura per facilitar la transferència a una cadira per sortir del llit.

Els cuidadors que fan servir el llit poden ajustar en funció de la tasca a realitzar i l’activitat, per exemple, si es tracta d’una aplicació de cures bàsiques diàries al llit o de la col·locació d’una eslinga.

 

El Pla de Suport

El pla de seguretat d’un llit per a cures de pacients s’utilitza per ajudar a l’usuari a seure amb un mínim o cap esforç.

Això pot tenir múltiples beneficis: realització d’activitat (llegir, mirar televisió), la salut i el benestar, per exemple, menjar / beure amb riscos reduïts d’ofegar-se (també hi ha evidència significativa que ajagut a un angle de 30 graus es redueix la taxa de pneumònia adquirida i els riscos d’escares per pressió). A més pel que fa a moviment i transferències (que és la part més complicada al romandre al llit).

Un dels problemes més comuns amb el plànol de suport és que a mesura que puja pot empènyer la part inferior del pacient a baix del llit, alterant la posició del pacient. Això és menys problemàtic si el pacient es pot reposicionar de forma independent, però genera més treball per als cuidadors si necessita ajuda per a realitzar aquesta tasca.

 

Articulació dels genolls

Aquesta funció permet elevar l’angle de la cuixa tant per a la comoditat com per mantenir les funcions del moviment / manipulació de pacients. Des de la perspectiva de la comoditat, juntament amb la funció del respatller, permet al pacient seure en una posició dreta. El pacient pot participar en activitats de les que d’una altra manera quedarien aïllats. Aquesta funció també és fonamental per a usar juntament amb l’articulació de suport ja que l’augment en l’angle evita que la part inferior del pacient sigui empesa cap avall del llit mentre està assegut (encaixa a el pacient). Per tant, això minimitza la necessitat que els cuidadors reposicionen al pacient.

 

Trendelenburg

Aquesta és la capacitat d’inclinar tot el llit perquè els peus s’elevin més amunt que el cap. Encara que hi ha raons clíniques per a aquesta funció dins d’un entorn d’atenció mèdica, el principal ús és ajudar els cuidadors a reposicionar al pacient al llit.

Els llits de cures de pacients, juntament amb la gran selecció d’accessoris opcionals des de baranes de llarg complets del llit fins als incorporadors, permeten satisfer les necessitats de salut i benestar del pacient i dels cuidadors alhora que ajuden a la independència funcional.

Autor: A. Ferry, l’agència O.T.

Font: INVACARE