Recomanacions a l’hora de triar llits articulats elèctrics

Cada dia són més les persones que, a causa de malalties cròniques o la seva edat avançada, han de passar molt temps al llit, pel que resulta fonamental comptar amb un equip que els ofereixi la màxima comoditat per garantir un descans reparador.

En aquest sentit, els llits elèctrics articulats són una excel·lent opció donades les múltiples avantatges que ofereixen tant per als pacients com per a les persones que els cuiden.

Actualment l’oferta en mercat és molt àmplia i variada, des dels models més senzills i econòmics (amb mecanisme manual mitjançant una simple cremallera metàl·lica o de maneta, comunament conegut com cargol), fins als equips més sofisticats dotats de motor elèctric. “El llit articulat manual és una opció en desús, ja que avui en dia la diferència de preu amb una motoritzada és pràcticament nul·la, quedant l’ús i resultat pràctic de la manual molt reduït en opcions i possibilitats”.

Per contra, els llits elèctrics articulats són més demandada per aquelles persones que necessiten un equip descans específic pel que fa a característiques d’adaptabilitat es refereix, mitjançant l’articulació del somier en infinites posicions, proporcionant una cura pal·liativa i un plus de confort i comoditat.

A l’hora de triar el model més adequat per a cada necessitat és important tenir presents diverses característiques fonamentals que condicionaran el seu rendiment i confort. Es recomana prestar una especial atenció a el nombre de plans d’articulació, el comandament del motor i el tipus de làmines del somier.

Pel que fa al nombre de plans d’articulació, es recomanen les de cinc plans, en detriment de llits amb menys plans d’articulació, de tres i quatre, ja que això impedirà una major articulació del somier, deixant molt reduït l’ús del somier per a les diferents necessitats requerides de l’usuari, produint postures incòmodes i arribant a ser en alguns casos doloroses. “Amb cinc plans aconseguirem una adaptabilitat perfecta a les nostres necessitats de descans aconseguint un agradable confort, sobretot en situacions de llarga estada al llit elèctrica, aconseguint amb això una millor adaptació de l’matalàs i afavorint la seva durabilitat”.

Pel que fa al tipus de làmines del somier, la característica fonamental per a un bon descans és la seva adaptabilitat, per això és molt important, a més del nombre de plans d’articulació, el tipus de làmines que emprarem en el somier, així com la seva subjecció al bastidor metàl·lic.

És important i aconsellable la utilització de làmines de fusta, evitant les de resines plàstiques o fibres de vidre, ja que produiran falta de transpiració i humitats, afectant la vida útil del matalàs. Dins de les làmines de fusta, es recomana les làmines de faig ja que són molt més flexibles i elàstiques, però de major duresa que les de pollancre o eucaliptus propenses a la fractura i que deixessin l’adaptabilitat del llit elèctric articulat molt reduïda. I és que «la utilització de làmines de pollancre i eucaliptus aconseguiran un producte més econòmic, però molt reduït en prestacions d’adaptabilitat, articulació i confort, sent més vulnerables al trencament i per tant a escurçar la vida útil del llit elèctric”.

També cal prestar atenció als mecanismes d’unió de les làmines de fusta al somier per aconseguir un equip de descans adaptable i durador. En aquest sentit, s’han d’evitar tacs de PVC rígids que disposin les làmines de fusta d’una en una, ja que reduiran molt l’adaptabilitat i articulació. Tampoc són recomanable els tacs de cautxú, que si bé tenen gran elasticitat seva durabilitat es veurà molt reduïda ja que tenen una curta vida útil.

Els més recomanats i utilitzats els tacs de Hytrel, un material que combina l’elasticitat amb la resistència, conferint a les làmines de fusta gran adaptabilitat, durabilitat i absència de sorolls incòmodes. “El tac Hytrel provoca l’adaptabilitat de les làmines en totes les direccions i afavoreix la disposició de les làmines de fusta al llit hospitalària en agrupacions de dos o tres làmines, la qual cosa contribueix a una òptima adaptabilitat i articulació del llit articulat”.

Finalment, respecte al comandament del motor del llit, l’habitual és que aquest vingui unit al motor mitjançant cable.

“És important a l’hora de comprar un llit elèctric, comprovar la procedència i característiques del motor, evitant productes dubtosos d’importació i que les característiques no s’adeqüin als sistemes elèctrics espanyols i europeus, arribant a ocasionar interferències desagradables, sorolls constants i problemes de sobrecàrregues en els aparells que acaben per reduir considerablement la vida del motor del llit, fent a més molt incòmoda la seva operativitat diària”.

 

Font: Geriatric area