Diferències entre bateries de liti o gel per a les cadires de rodes elèctriques

La vida útil d’una bateria ronda els dos anys i les més comuns són de liti o de gel.

 

Les bateries són un component essencial de la cadira de rodes elèctrica. De fet, és un dels primers components en ser substituït. La vida útil d’una bateria ronda els dos anys, tot i que, com per a gairebé qualsevol peça, tot dependrà de l’ús que li donem.

Les bateries per a cadires de rodes elèctriques poden ser les originals dels fabricants de cada cadira, si bé també existeixen bateries d’altres marques compatibles amb les que requereix la cadira. No han estat fabricades per la mateixa casa que va dissenyar la cadira de rodes elèctriques, però tenen un avantatge: són més barates.

Ara bé, sempre hauràs de fixar-te en l’amperatge i els volts de qualsevol bateria. Les bateries per a cadira de rodes elèctriques són, gairebé sense excepció, de 12 volts, i es munten en parells que ofereixen una sortida de 24 volts. No obstant això, els ampers poden variar. El amperatge determina l’autonomia de la bateria. Com més amperes, més quilòmetres podràs recórrer sense necessitat de recarregar.

A més, avui en dia hi ha al mercat models de bateria per a cadira de rodes de gel o de liti. Saps quines són les diferències? A continuació te les expliquem.

 

Característiques de les bateries de gel

Una bateria de gel és una bateria segellada (per tant, amb evaporació mínima) l’electròlit (àcid) és un gel de sílice. A diferència de les bateries de plom àcid convencionals, en les bateries de gel l’electròlit no és líquid. El motiu és que a l’electròlit se li afegeix un compost de silicona, capaç de solidificar el líquid en una massa sòlida de tipus gelatinós.

Les bateries de gel tenen una major vida útil, el que es tradueix en que resisteixen un elevat nombre de cicles de càrrega i descàrrega. A més, suporten descàrregues profundes (és a dir, es pot quedar sense res de càrrega i recuperar), vibracions, cops i altes temperatures.

Una altra característica és que no hi ha risc d’accident en cas de trencament, gràcies a que l’electròlit està solidificat. Això també permet que no hi hagi prou feines restriccions per al seu transport, i que no requereixen de manteniment.

En el deure, les bateries de gel han de carregar amb tensions més baixes. El carregador ha d’estar sempre ajustat al voltatge indicat per evitar un mal. A més, són bateries pesades i amb una eficiència de càrrega reduïda, del voltant del 65%.

 

Característiques de les bateries de liti

Les bateries de liti emprenen un mètode químic diferent: la reacció reversible entre el pol positiu i negatiu es produeix emprant sal de liti com l’electròlit.

Es tracta de la varietat que empra la tecnologia més avançada, el que ofereix algunes prestacions extra. Per exemple, són de mida més reduïda, pesen menys (una quarta part que les de gel), són lleugeres, segures, i no tenen efecte memòria. Tenen una vida útil més llarga, permeten una càrrega més ràpida, resisteixen millor la descàrrega i, com en el cas de les de gel, no necessiten manteniment. Poden col·locar-se en qualsevol posició sense risc de vessament.

Entre els inconvenients està que redueixen les seves prestacions a baixes temperatures. A més, les seves millors prestacions es reflecteixen també en el preu, més elevat que a la resta de bateries.

 

Font: Libertad Digital