Llits hospitalaris elèctrics, manteniment i accessoris

Llits hospitalaris elèctrics ideals per a la cura de pacients geriàtrics, malalts enllitats, gent gran, discapacitats.

Factors a tenir en compte en l’elecció dels llits mèdics:

  • El tipus de pacient que utilitzarà els llits clínics (analitzar el grau de mobilitat, edat, malaltia, etc.)
  • L’entorn (espai disponible) en el qual s’utilitzaran els llits motoritzats (mesurar l’ample/llarg de qual es disposa etc.).

Un cop completat l’anàlisi dels factors esmentats anteriorment podem passar a triar el tipus de llit articulat per a malalts que necessitem (descartant els models que per la seva amplada, longitud, pes màxim admès, no encaixarien amb els nostres factors).

 

Tipus de llits elèctrics articulats per a discapacitats:

  1. Llits per a malalts amb potes regulables en alçada (compostos per un somier articulat amb opció de graduació en diferents posicions i alçades, i potes regulables que permeten l’elecció de l’altura de terra a la superfície de seient en el tram especificat en les característiques del fabricant, sense que la mateixa es pugui modificar elèctricament.
  2. Llit mèdic amb carro elevador-sistema tisora, compost per un somier articulat amb opció de graduació en diferents posicions i alçades gràcies a un carro elevador, sistema 100% elèctric.
  3. Llits articulats hospitalaris amb carro elevador sistema d’elevació per columnes, composta per un somier elèctric amb opció de graduació en diferents posicions i alçades sistema 100% elèctric.